fbpx

เซลล์ไขมันสามารถตายหรือสลายไปเองได้หรือไม่

เซลล์ไขมันสามารถตายหรือสลายไปเองได้หรือไม่

เซลล์ไขมันนั้นสามารถตายไปได้เอง เวลาที่เซลล์ไขมันตาย จำนวนของเซลล์ก็จะน้อยลง แต่ร่างกายเรามีระบบควบคุมจำนวนเซลล์ไขมันที่จดจำไว้แล้วว่า ในแต่ละคนมีจำนวนเซลล์ไขมันอยู่ในร่างกายเท่าไร

หากมีการตายของเซลล์ไขมันร่างกายจะสร้างเซลล์ไขมันขึ้นมาใหม่ทดแทนเซลล์ที่ตายไปเพื่อให้มีจำนวนเท่าเดิม โดยที่จำนวนเซลล์ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด