fbpx

ไขมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อน้ำหนักตัวลดลง

ไขมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อน้ำหนักตัวลดลง

เมื่อน้ำหนักตัวลดลง ไขมันใต้ผิวหนัง และไขมันในช่องท้อง ก็ลดขนาดลงไปด้วยไม่ว่าเราจะลดน้ำหนักด้วยวิธีใดก็ตาม ซึ่งการลดลงของไขมันในช่องท้องมีมากกว่าเปอร์เซ็นของไขมันใต้ผิวหนัง นั่นหมายถึงการที่น้ำหนักเราลดลง ไขมันที่ช่องท้องจะลดลงมากกว่าไขมันใต้ผิวหนังที่สะสมอยู่บริเวณส่วนอื่นๆ ของร่างกาย จึงเป็นเหตุผลที่ว่าถึงแม้น้ำหนักเราจะลดลงแล้วก็ตาม แต่อย่างไรเราก็ยังมีไขมันใต้ผิวหนังส่วนเกินที่ยังหลงเหลืออยู่ จึงทำให้รูปร่างส่วนอื่นๆของร่างกายยังมีไขมันสะสมอยู่ ผอมลงก็จริงแต่ยังรู้สึกว่า ต้นแขนต้นขา มันยังไม่กระชับหรือมีขนาดเท่าเดิม ไขมันใต้ผิวหนังส่วนเกินเหล่านี้จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการกำจัดไขมันให้ออกไป เพื่อรูปร่างที่เพรียว กระชับ สมส่วน